Actie: Geen Reclamebelasting in Zuidhorn!

Actueel Ingezonden Persberichten

Extra belasting ondernemers ZuidhornDe Gemeente Zuidhorn, in samenwerking met de Zakenkring Zuidhorn, is voornemens een reclamebelasting in te voeren. Doelstelling van deze reclamebelasting, met een geschatte opbrengst van ca 28.000 à 35.000 euro per jaar, is “het centrum van Zuidhorn meer bruisend te maken” door sponsoring van activiteiten in het centrum van Zuidhorn.

Tevens verwacht de gemeente dat de belasting een goede maatregel tégen de leegstand zal zijn in Zuidhorn waar de laatste tijd veel winkeliers de deuren hebben gesloten. De belasting moet worden opgebracht, zo is het plan, door ondernemers uit de kom van Zuidhorn. Diverse ondernemers plaatsen hier ernstige vraagtekens bij en hebben bezwaren tegen dit plan. Immers, hoe zou een lastenverzwaring het ondernemersklimaat béter moeten maken?

Ook winkelend publiek getroffen hierdoor

Niet alleen is dit een lastenverzwaring voor ondernemers van ca. 400 tot 500 euro per jaar, de belasting zal zich vertalen in hogere prijzen voor de consumenten. Het winkelende publiek zal hoe dan ook worden getroffen hierdoor, immers de lastenverzwaring van in totaal ca. 28.000 à 35.000 euro zal uiteindelijk door de consument moeten worden opgebracht. Ook komt sponsoring van andere activiteiten, verenigingen en clubs, buiten de kom van Zuidhorn, hiermee potentieel in gevaar aangezien de getroffen ondernemers uiteraard elke euro ook maar één keer kunnen uitgeven..

Online petitie en meer informatie

Vanaf vandaag is er een website online gegaan welke gedetailleerd informatie over de plannen verstrekt alsmede een uitgebreid bezwaar welke als ‘Open brief’ verzonden is aan het college van B&W van Zuidhorn. Ondernemers, inwoners van het komgebied alsmede consumenten die winkelen in Zuidhorn en andere belanghebbenden worden opgeroepen kennis te nemen van de informatie op de website http://reclamebelastingzuidhorn.nl/ en de petitie te tekenen.

> Zie verder: http://reclamebelastingzuidhorn.nl/