Asbest gedumpt bij Grijpskerk en Zuidhorn

Actueel Persberichten

Onlangs is er twee keer asbest gedumpt aan de Zuiderweg tussen Zuidhorn en Briltil en in de sloot langs de Bosscherweg in Grijpskerk.

Foto Politie Ommelanden West Facebook

Wanneer er asbest gevonden wordt – vaak door medewerkers van de buitendienst van de Gemeente Zuidhorn – treedt er een protocol in werking. De medewerker op het gemeentehuis wordt ingelicht, die neemt contact op met een asbestsaneerder die vervolgens een rapport maakt en de sanering bij ons meldt. De melding wordt met voorrang afgehandeld waarna het spul opgeruimd kan worden. (In de praktijk gebeurt dat natuurlijk gelijktijdig).

De rekening die de gemeente van de saneerder krijgt bedraagt ongeveer €600,- per keer. Niet meegerekend zijn de kosten van de ambtenaren die de dumpplaats met lint afzetten en de melding afhandelen. Een bedrag van € 600,- lijkt voor de overheid niet veel geld. Maar dit moet wel door de gemeente worden betaald. Voor dat geld had ook iets anders gedaan kunnen worden, iets waar u als inwoner wel wat aan zou hebben.

Mocht u zien dat er iets gedumpt wordt, schroom niet om de politie te bellen. Naast dat het strafbaar is om afval te dumpen, is het ook een grote ergernis van iedereen!

Bron: Politie Ommelanden West