Bezwaren omwonenden geplande mountainbikeparcours Zuidhorn

Actueel
Mountainbike Johan Smitpark Zuidhorn
Afbeelding van Pexels via Pixabay

Het omstreden mountainbikeparcours waar al een paar jaar discussies over zijn geweest en waarvoor door de Gemeente Westerkwartier recent een omgevingsvergunning is verleend, zal leiden tot bezwaarprocedures van omwonenden.

De omwonenden van het Johan Smit Park verzetten zich al jarenlang tegen de plannen voor de aanleg van het parcours en hebben diverse brieven geschreven hierover aan de Gemeente Westerwkartier. In mei 2018 gaf de raad van de toenmalige gemeente Zuidhorn opdracht aan het college de ontwikkeling van het parcours ter hand te nemen. De initiatiefnemers kregen hiervoor €26.000 subsidie.

De beslissing van de Gemeente Westerkwartier valt niet goed bij omwonenden van de parken. Gerke Renting van de Vrienden van de parken laat in het Dagblad van het Noorden weten: “Op formele gronden hebben B en W besloten de omgevingsvergunning te verstrekken. Het college doet het voorkomen alsof het niet nee kan zeggen. De leden van B en W zijn toch geen ambtenaren? Zij hebben een zekere beleidsvrijheid. Wij zijn vast van plan hen hierop aan te spreken”.

Eén van de, niet onbelangrijke, redenen dat omwonenden bezwaar maken tegen het parcours is dat de mountainbikers geen rechtspersoon is (vereniging of stichting): ,,Bij overlast of schade kunnen we niemand aanspreken.’’. Daarnaast bestaat de vrees dat de mountainbikers zich niet aan het parcours zullen houden en er risico’s voor wandelaars en, met name, in het park spelende kinderen zijn. Dat een vrij kleine groep mountainbikers “het hele park opeist voor haar eigen privé-belang” vinden de bezwaarmakers onaanvaardbaar.