Bomen Noordhorn kappen wegens Essenziekte

Actueel

essen_noordhorn_kappenOver een paar week moeten er ongeveer 30 essen gekapt gaan worden aan de Noorderweg in Noordhorn. Het kappen van de bomen is nodig, omdat bij veel essen essentaksterfte is geconstateerd. Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die er voor zorgt dat de ‘kroon’ van de boom afsterft en er daardoor gevaar dreigt van vallende takken.

De schimmel grijpt in de provincie Groningen snel om zich heen. Het Bosschap (bedrijfschap van bos- en natuureigenaren) verwacht, mede op basis van ervaringen elders in Europa, dat een groot deel van alle essen, door de essentaksterfte afsterft.

Op de plekken waar de berm breed genoeg is, plant de gemeente Zuidhorn iepen. Deze boomsoort kan goed tegen harde wind en groeit snel.