Brinkman.IT gecertificeerd ICT Waarborg

Actueel Ingezonden Persberichten

Brinkman.IT – specialist in website ontwerp, hosting en domeinregistraties voor MKB, ZZP, Verenigingen, kerken, instellingen en particulieren, is sinds vandaag aangesloten bij ICT Waarborg. Dit levert voor de klanten van Brinkman.IT (de host van Zuidhorn.nu) voordelen en zekerheden.

logo_150x150_transBrancheorganisatie ICTWaarborg is dé belangenbehartiger voor de ICT-branche en biedt duidelijkheid en zekerheid. Als klant profiteert u daardoor van extra zekerheden ten aanzien van de dienstverlening.

Naast de aansluiting bij belangenbehartigers Stg. ZZP Nederland en het ZZP Netwerk heeft Brinkman.IT zich nu dus ook aangesloten bij ICTWaarborg. De certificering is vandaag afgerond.

Als klant van een bij ICT Waarborg aangesloten bedrijf hebt u zeven zekerheden waar u op terug kunt vallen. Brinkman.IT biedt haar klanten graag deze zekerheden, of beter gezegd:garanties die niet aangesloten ondernemers in deze sector uiteraard niet kunnen bieden.

ICT Waarborg’s zeven zekerheden in het kort:

1. Betrouwbaarheid
2. Geschilbehandeling
3. Algemene voorwaarden op maat
4. Overname van aansprakelijkheid
5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen
6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement
7. Zekerheid bij einde bedrijf

Zie deze link voor alle details, of download de folder/flyer (PDF).

VIDEO ICT WAARBORG

In de bijgaande video wordt kort uitgelegd wat ICT Waarborg is en doet voor klanten van aangesloten ondernemers.

Brinkman.IT is sinds maart 2001 gevestigd in de Gemeente Zuidhorn en biedt website hosting, website ontwerp en domeinregistraties aan een groot aantal klanten uit de regio maar ook ver daarbuiten. Servers zijn geplaatst in Groningen bij TCN Telehousing (Zernike).