Burgers positief over uitvoering WMO in Westerkwartier

Actueel

De burgers van de gemeenten in het Westerkwartier die een beroep doen op de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) geven aan positief te zijn over de contacten en uitvoering hiervan door hun gemeenten. De uitvoering door de gemeenten Zuidhorn, Marum, Grootegast en Leek wordt als positief ervaren.

Daarmee doen de gemeenten in het Westerkwartier het beter dan gemiddeld in Groningen. Volgens onderzoek is het merendeel van de cliënten tevreden over de snelheid waarmee aanvragen worden uitgevoerd en de manier waarop.

WMO 
De uitvoering van de WMO is belegd bij de gemeenten. Als u ziek of gehandicapt bent, krijgt u met allerlei beperkingen te maken. Bijvoorbeeld in uw huis, huishouden of vervoer. U kunt hiervoor voorzieningen aanvragen bij de gemeente waarin u woont in de het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Onderzoek
Het cliënt-ervaringsonderzoek Wmo werd uitgevoerd door het Sociaal Planbureau Groningen. Het Sociaal Planbureau Groningen heeft voor 17 Groningse gemeenten het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 uitgevoerd. In al deze gemeenten is dezelfde vragenlijst, met 47 items, voorgelegd aan een steekproef van Wmo-cliënten. In totaal zijn hiervoor ruim elf duizend personen aangeschreven; bijna vijfduizend hebben de vragenlijst op papier of digitaal ingevuld.

Heel kort samengevat is de uitkomst van het onderzoek dat bijna vier op de vijf Wmo-cliënten positieve ervaringen rapporteren met het contact met de gemeente, de kwaliteit van de ondersteuning en het effect van de ondersteuning op hun leven. In vergelijking met vorig jaar zijn de uitkomsten over de hele linie iets gunstiger. Wat opvalt is dat veel meer Wmo-cliënten dit jaar tevreden zijn over het contact met de gemeente en ook over de deskundigheid van de medewerkers en de gekozen oplossing.

Gedetailleerde informatie: http://clientervaringsonderzoek-wmo.nl/groningen/