Damnieuws van B.Z.N.

Ingezonden

Wist U dat in de plaatsen Briltil,Zuidhorn en Noordhorn een wedstrijd damclub actief is? Kortweg B.Z.N. – In dit artikel stelt de B.Z.N. zich graag aan u voor.

De damvereniging heeft in zijn relatief kort bestaan (26 jaar) al aardig wat resultaten geboekt. Vooral de eerste 15 jaar waren succesvol, met goede resultaten in de diverse externe competities. Er waren sterke jeugdspelers die bij provinciale en regionale wedstrijden goed meekwamen.

Doordat tegenwoordig de denksporten door het computergeweld enigzins in de verdrukking komen,is ook bij B.Z.N. het leden aantal gedaald. Maar in het laatste jaar is er door de komst van nieuwe leden weer een lichte groei merkbaar.

Op iedere Donderdagavond vanaf 20.00 wordt er in het Dorpshuis de “Dorpsstee” in Noordhorn voor de interne competitie gedamd. De club doet op het ogenblik nog niet mee met externe wedstrijden doordat er nog te weinig leden daarvoor te vinden zijn. Wel zijn er vriendschappelijke damwedstrijden tegen o.a Stroobos, Munnikezijl en Buitenpost. Verder worden er trainingsavonden georganiseerd om de damslagvaardigheid te vergroten. Daarnaast zijn het Gouden Leeuw damtoernooi voor viertallen en Willem de Groot gongdamtoernooi al jaren een succes.

Kortom als U interesse heeft in de damsport kunnen dit motivaties genoeg zijn om op clubavonden langs te komen. Of om contact op te nemen met een van onderstaande mensen.

H Scholte tel 0594503192 e-mail fam.hg.scholte@planet.nl
E Fokkinga tel 0594505678 e-mail E.Fokkinga@tele2.nl