De Waterborgh gaat tijdelijk weer open

Actueel

Zwembad De Waterborgh in Zuidhorn gaat in maart tijdelijk weer open. De gemeente heeft een nieuwe exploitant gevonden: Optisport uit Gorinchem.

Het zwembad kan tot 1 januari 2013 open blijven. Daarna sluit De Waterborgh waarschijnlijk definitief de deuren. De gemeente wil geen subsidie meer geven.

Commentaar *) Een zeer opmerkelijke houding van de Gemeente Zuidhorn. Immers, in September 2009 stelde de staatssecretaris van Onderwijs, mw. Dijkstra, dat het kinderen leren zwemmen primair een verantwoordelijkheid van de ouders is, daarbij ondersteund door scholen en gemeenten. De Gemeente Zuidhorn echter ontneemt ouders en scholen de mogelijkheid hun kinderen zwemles te laten volgen -binnen een redelijke afstand tot hun school en/of woonplaats- en dus in deze primaire behoefte te voorzien. De gemeente is wél bereid zeer veel geld in prestige objecten te steken -zoals (extra) krediet voor de Oostergast en de Overtuinen, maar niet in een dergelijke, belangrijke, voorziening als een zwembad? Dat geeft, naar mijn mening, geen pas.

Niet alleen voor recreatief gebruik is de Waterborgh van belang voor de bevolking, zeer zeker ook voor het noodzakelijke zwemonderwijs. Daar komt bij dat een plaats als Zuidhorn zonder dergelijke basis-voorzieningen haar aantrekkingskracht zal verliezen voor potentiële inwoners.

> Bron: RTV Noord

*) Dit commentaar is de persoonlijke mening van de administrator van Zuidhorn.nu