Dorpsvisie Oldehove

Actueel
OLDEHOVE – Vrijdagavond 7 september zal de Vereniging Dorpsbelangen in dorpshuis Humsterland de dorpsvisie presenteren. De Dorpsvisie zal worden aangeboden aan het college van B & W van de gemeente Zuidhorn, een afgevaardigde van de provincie Groningen en aan de bewoners van Oldehove.
 
De Dorpsvisie is tot stand gekomen onder begeleiding van de Vereniging Groninger Dorpen en een werkgroep die bestond uit een aantal inwoners van Oldehove.
 
> NijsNet