Een patriot op de preekstoel

Actueel Ingezonden

Kees Kugel houdt op 14 februari 2018 in het kader van het Winterwerk van de Raad van Kerken een lezing over Zuidhorn en omstreken in het laatste kwart van de achttiende en de eerste helft van de negentiende eeuw. Hoe was de kerkelijke en politieke situatie en wat voor invloed had het opkomende wetenschappelijke denken? Hoofdpersoon is Ds Johannes Ernestus Winter, predikant te Zuidhorn van 1778-1851.

De tweede helft van de 18de eeuw en de eerste helft van de 19de eeuw hebben de naam een periode van stagnatie en stilstand te zijn geweest. De Gouden Eeuw was voorbij, waarin Nederland een vooraanstaande rol in de Europese handel en politiek had gespeeld. Daarbij wordt dikwijls het Rampjaar 1672 als voorbeeld genoemd. De kleine Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden slaagde er toch maar in de aanvallen van drie tegenstanders te weerstaan. Dat was nog eens een tijd!

We zullen ontdekken dat deze periode veel spannender en levendiger is geweest dan veelal wordt gedacht. We gaan in op de politieke situatie vóór en na de Franse Tijd en op de ideeën van de Verlichting, die ook het denken over en het beleven van de godsdienst hebben beïnvloed. Daarbij komt de invloed van de Universiteit van Groningen nadrukkelijk aan de orde en ook de rol van de Groninger landadel, vooral die van de families Clant en Siccama.

Plaats: Dorpskerk Zuidhorn, 20.00 u. tot 22.00 u.
Toegang is gratis.

Zie voor meer informatie over lezingen en activiteiten de website van de Raad van Kerken Zuidhorn, http://www.raadvankerkenzuidhorn.nl