Extra belasting voor ondernemers Zuidhorn

Actueel Ingezonden

De Gemeente Zuidhorn wil ondernemers in Zuidhorn, op aangeven van de ‘Zakenkring Zuidhorn’, extra belasting laten betalen in de vorm van een heffing bestemd voor een ‘ondernemersfonds’. Vanuit dit ondernemersfonds moeten dan activiteiten worden bekostigd om Zuidhorn meer ‘bruisend’ te maken.

Op verzoek van de plaatselijke Zakenkring, een winkeliersorganisatie, stelt de gemeente voor vanaf volgend jaar een heffing in te stellen voor ondernemers die actief zijn in de kern Zuidhorn, zo meldt het Dagblad van het Noorden. De áánname die gedaan wordt is dat bedrijven in het centrum profiteren van een ‘bruisend’ Zuidhorn. De gemeente, en Zakenkring, kijken daarbij naar andere gemeenten zoals Winsum. Ook Groningen, Appingedam en Eemsmond hebben dergelijke heffingen.Extra belasting ondernemers Zuidhorn

Baten onzeker

In Winsum is bijvoorbeeld een “reclame heffing” ingevoerd. Ondernemers moeten nu voor één tot twee reclame-uitingen  (bijvoorbeeld belettering op de winkelruit en een reclame bord op de weg) per jaar € 350,– betalen. Het is echter nadrukkelijk géén baatbelasting in Winsum. Net als in andere plaatsen, zoals Groningen. Met andere woorden: de heffing heeft géén relatie tot een eventuele opbrengst; ondernemers worden als dit idee doorgaat veroordeeld tot het betalen van een heffing, een extra belasting, vanwege het simpele feit dát zij een onderneming drijven zonder dat daar ook maar enige opbrengst tegenover staat. Dat is absurd.

Het maakt, zeker in deze economisch onzekere tijd en in een plaats als Zuidhorn, het ondernemersklimaat er niet beter op – integendeel. Er staan al diverse winkels leeg en de omzetten staan flink onder druk. Het is niet voor niets dat recent winkels zijn gesloten wegens faillissement danwel teruglopende omzet. Een éxtra heffing invoeren van een paar honderd euro per jaar (minimaal) om zo de Zakenkring Zuidhorn te ontlasten of extra inkomsten voor de Zakenkring te genereren zonder  dat daar een opbrengst aan te relateren is, gaat dan ook veel te ver. Festiviteiten organiseren levert echt geen beter winkelklimaat op. De ZUIDHORuN, Intocht Sinterklaas en beachvolleybal toernooi zijn leuk, en het is fijn dat de Zakenkring dat wil betalen – maar het zijn activiteiten die niet echt toegevoegde waarde hebben voor diverse ondernemers.

In Winsum denken de ondernemers er kennelijk voor een groot deel ook zo over. Van de heffingsplichtigen heeft de helft de opgelegde heffing niet of gedeeltelijk niet voldaan en moet de gemeente zelfs incassomaatregelen nemen om de heffingen binnen te halen en ruim 20% van de heffingsplichtigen heeft bezwaar gemaakt tegen de heffing (Cijfers 2012). Duidelijk is, dat een groot deel (ca. 50%) van de ondernemers in Winsum hier dus, ondanks het positieve rapport over de heffing op zich, er duidelijk niet achter staat immers: ze betalen niet.

Zakenkring en Gemeente draaien de zaak om

Daarnaast heeft juist de aanwezigheid van bedrijven als de HEMA, BLOKKER, Action, Kruidvat, Etos e.a. “landelijk opererende ketens die geen lid zijn van de Zakenkring”, die feitelijk worden geportretteerd als ‘profiteurs’, voor de lokale middenstand een enórme toegevoegde waarde. Juist zij zorgen voor extra toeloop, en meetbare omzet!, voor de middenstand. Diverse middenstanders kunnen niet wachten tot bijvoorbeeld de ALDI en de Poiesz weer terug zijn in het centrum omdat ze ‘voelen’ (in de aanloop én in de portemonnee) dat het winkelende (supermarkt)publiek weg blijft.

De middenstanders van de Zakenkring en de Gemeente Zuidhorn draaien de zaak in mijn ogen dan ook om. Het is niet zo dat de winkeliers betálen voor het ‘gratis meeliften’ van deze grote winkelketens of ondernemers die landelijk opereren (zoals het bedrijf BrinkhostDotCom), maar integendeel: de aanloop die deze bedrijven verzorgen – en gratis promotie danwel publiciteit, zoals via deze website – zijn in het vóórdeel van de winkeliers

Voor mij geldt, dat wanneer mijn bedrijf een onevenredig zware heffing opgelegd krijgt vanwege het simpele feit dat mijn bedrijf in een winkelstraatje is gevestigd ik daar mijn conclusies uit trek. Dan stelt de gemeente, én de Zakenkring, kennelijk géén prijs op mijn aanwezigheid. In dat geval is verhuizen naar bijvoorbeeld het industrieterrein in Noordhorn of vanuit huis mijn activiteiten voortzetten een optie die ik zeker in overweging zal nemen.

R. Brinkman, BrinkhostDotCom
(Sponsor & beheer www.zuidhorn.nu)

Bronnen:
– Evaluatie Reclamebelasting en Ondernemersfonds over 2012 (Gemeente Winsum)
– Gemeente Winsum Raadsvoorstel Reclamebelasting vanaf 1 Januari 2012.
– Dagblad van het Noorden