Flinke geluidshinder werkzaamheden spoorbrug

Persberichten

treinZoals veel bewoners afgelopen nacht al hadden gemerkt is er flinke geluidshinder geweest door de werkzaamheden aan de spoorbrug. Ook vannacht zal er (weer) geluidshinder zijn. 

Er is daarom vandaag een nieuwsbrief verspreid in de omgeving en ook op internet een bericht geplaatst. Wij citeren hier uit:

Gisteren is de aannemer Max Bögl B.V. gestart met het plaatsen van de damwandplanken van de bouwkuip op de noordoever, voor de aanleg van de fundering van de nieuwe spoorbrug.
Aan de hand van binnengekomen reacties trekken wij de conclusie, dat deze werkzaamheden vannacht geluidsoverlast hebben veroorzaakt. Helaas was de geluidshinder erger en in een groter gebied hoorbaar dan vooraf voorzien. Het geluid draagt verder dan verwacht. We betreuren deze overlast.

Meer informatie is te vinden op de website over de spoorlijn-aanpassingen:

http://lemmer-delfzijl.nl/