Flinke lastenverzwaring inwoners Zuidhorn

Actueel

Inwoners van de voormalige Gemeente Zuidhorn kunnen, als het aan het college van B&W ligt, een lastenverzwaring tegemoet zien. Gemiddeld genomen dalen de lasten op het gebied van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing in de  Gemeente Westerkwartier.

Over het algemeen stijgen de gemiddelde tarieven echter met een paar euro (OZB niet meegerekend). Voor de inwoners van de voormalige gemeente Zuidhorn is de stijging aanzienlijk te noemen. Zo stijgen de kosten voor riool en afvalstoffenheffing met meer dan € 100,– per jaar. De OZB daalt iets, waardoor een “gemiddelde” inwoner van de voormalige gemeente Zuidhorn, mits eigenaar van een eigen woning van ca. 225.000 euro, ongeveer 60 euro meer gaat betalen dan voorheen.

Per saldo gaan de inwoners van de voormalige gemeente Zuidhorn hoe dan ook er op achteruit door de nieuwe gemeentelijke heffingen.

GEMEENTERAAD
De raad behandelt het voorstel tot vaststelling OZB-tarieven in zijn vergadering van woensdag 27 maart aanstaande vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Zuidhorn. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

Meer informatie op de website van de Gemeente Westerkwarier.