Gemeenten Westerkwartier schrappen deel thuiszorg

Actueel Ingezonden

Gemeenten in het Westerkwartier kopen vanaf volgend jaar de hulp met schoonmaken niet meer in bij de organisatie TSN Thuiszorg. De inwoners moeten deze hulp dan zelf betalen, zo meldt RTV Noord.

– Ingezonden –

thuiszorg-schoonmaakhulpInwoners Zuidhorn moeten hulp zelf betalen

Ook in Zuidhorn zal de ‘schoonmaakhulp’ komen te vervallen. Gemeenten vinden dat mensen dit maar weer zelf (grotendeels) moeten gaan doen of anders er voor moeten betalen. De kosten hiervoor zullen rond de tien tot vijftien euro per uur bedragen, volgens het artikel.

Wie dit niet kan betalen kan aankloppen bij de gemeenten voor steun. De gemeenten lopen hiermee vooruit op de wet WMO. Deze wet zegt niet dat de (huidige) cliënten zelf moeten betalen maar dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van zorg aan hulpbehoevenden. De gemeenten mógen een eigen bijdrage vragen. Dit hóeft echter niet. Het wel vragen van een eigen bijdrage is niets meer en minder daarom dan een botte bezuiniging over de rug van de zwaksten in de maatschappij.

De gemeenten in het Westerkwartier geven echter kennelijk liever geld, zéér veel geld, uit aan prestigieuze projecten zoals het geldverslindende Komplan in Zuidhorn dan dat zij oudere of invalide hulpbehoevenden adequaat van hulp voorzien.  Zij verpakken dit in mooie kreten…

Wethouder Sjabbo Smedes van de gemeente Grootegast: ‘We zoeken naar mogelijkheden waar mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.’ – Pas als er meer zorg nodig is, wordt er actie ondernomen. Maar dan in eerste instantie via bijvoorbeeld een coach om de huishouding op orde te krijgen. De schoonmaaktaak ligt in dit geval nog steeds bij de bewoner. ‘Het is een heel andere invalshoek dan die van een thuiszorginstelling’, aldus Sjabbes.

Het is ons als redactie een raadsel hoe een sociaal-christelijke raad als die van Zuidhorn (althans, dat pretenderen CDA, CU en GroenLinks te zijn) dit plan met droge ogen als een verbetering voor de hulpbehoevende ouderen en invaliden kunnen ‘verkopen’ en tevens menen dat hierdoor het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren mogelijk is; immers: geen hulp is ‘vervuiling’ in veel gevallen omdat mensen geestelijk of lichamelijk niet in staat zijn voldoende hun eigen woning schoon te houden.

Gevolgen werkgelegenheid

De gekozen wijze van uitvoering zal ook grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in de regio. Financieel directeur Joan Jonkers van TSN Thuiszorg ‘We zijn altijd goed in gesprek geweest met de gemeenten en hebben meegedacht over vier alternatieven. Alleen is er nu niet gekozen voor het alternatief waarvan wij dachten dat het de beste oplossing voor medewerkers en primaire cliënten zou zijn. De oplossing die nu wordt gekozen, zal verstrekkende gevolgen hebben voor onze medewerkers.’

De bezuiniging die men zo beoogt te behalen zal echter als een boemerang terug komen bij de gemeenten; méér ouderen zullen niet meer in staat zijn om zelfstandig te wonen én, op korte termijn, zullen er meer werklozen komen in de gemeente die aanspraak zullen maken op bijvoorbeeld een uitkering van de sociale dienst maar ook minder bestedingsruimte zullen hebben. Hetgeen de gemeenten nu doen is dus niet meer dan (zeer) korte-termijn denken; op de langere termijn zullen de kosten hoger uitvallen zo verwachtten wij.

Zie ook: RTV Noord