Glasdraad Westerkwartier op de helft, Westerglas stopt

Actueel

Glasvezel voor de leefbaarheid en toekomst van Westerkwartier – dat is wat Glasdraad wil. En ze zijn op de goede weg, bijna 20% aanmeldingen maar dat moet 40% worden wil glasvezel een realiteit worden in het Westerkwartier.

Als 40% van de bewoners zich vóór 25 november 2019 aanmeldt, komt er een glasvezelnetwerk met bijna alle bekende dienstenaanbieders. Met elkaar kunnen we de volgende stap zetten richting de toekomst. Samen op weg naar glasvezel! https://www.glasdraadwesterkwartier.nl/

WESTERGLAS STOPT
De Coöperatieve aanbieder Westerglas, zo viel vandaag te lezen op de site van het Dagblad van het Noorden, is er mee gestopt. Voorzitter Hut liet weten: ,,Wij trekken definitief de stekker uit Westerglas’’. Daarbij deed hij jegens de andere aanbieders een aantal aantijgingen. Volgens Hut worden mensen “agressief benaderd”.

Mededeling Westerglas op de website (6-11-2019)

Deze uitlating kunnen we, als redactie, niet onderschrijven uit eigen ervaring; de campagne van Glasdraad wordt voornamelijk gevoerd via Sociale Media en niet met verkopers “aan de deur” zo is hier de ervaring.

Kondigde men in februari dit jaar (2019) nog aan dat de aanleg kon beginnen omdat de benodige financiën binnen waren, nu dus de mededeling dat Westerglas stopt.

Sinds 21 februari 2019 is de coöperatie WesterGlas-Zuid een feit. Deze coöperatie wordt de eigenaar van het glasvezelnetwerk in het Zuidelijk Westerkwartier. Sinds die datum hebben ruim 400 inwoners hun donateurschap omgezet in een lidmaatschap en is er een eigen vermogen van meer dan 6 ton. Op grond van deze stand heeft de eerste ledenbijeenkomst van WesterGlas-Zuid besloten tot de definitieve aanleg.
(Website Westerglas)

Recent liet Westerglas nog weten dat er inmiddels zelfs meer dan € 700.000 startkapitaal was en daarmee was het beoogde Eigen Vermogen ruimschoots behaald.

Het verdwijnen van Westerglas betekent wel dat het aantal aanbieders lager wordt en daarmee de kansen voor andere aanbieders om wél voldoende aanmeldingen te krijgen potentieel stijgt.

Het is jammer dat de coöperatie het niet heeft gered, anderzijds is het natuurlijk zo dat de overblijvende, commerciële, partijen veel ervaring, kennis en kunde hebben met de aanleg van glasvezel netwerken en het onderhouden er van. Daarnaast zetten zij ook veel vaart in de aanleg en ontwikkeling, mits er voldoende aanmeldingen komen.

VOORDELEN GLASVEZEL
De voordelen van glasvezel zijn niet alleen sneller internet. Het heeft ook voordelen voor het onderwijs (er worden een groot aantal scholen gratis aangesloten door Glasdraad!). Met andere woorden: voor uw kinderen en/of kleinkinderen! Daarnaast is het voor ondernemers, boeren en vele anderen van groot belang – en ook dat is in het voordeel van alle inwoners want: de leefbaarheid en werkgelegenheid is hier bij gebaat. En, last but not least, u hebt er als consument zelf voordeel bij. Want: sneller internet. En nu steeds meer diensten en producten via internet aangeboden worden en “in de cloud” werken is dat zeker geen overbodige luxe.

AANMELDEN VOOR 29 NOVEMBER
U kunt zich aanmelden voor glasvezel via https://www.glasdraadwesterkwartier.nl/. Wie zich na 29 november aanmeldt betaalt een hogere entree-vergoeding (ingeval er glasvezel komt).

Voor een aantal grotere plaatsen geldt dat KPN daar glasvezel aanlegt. Echter, KPN zal géén glasvezel in de ‘buitendorpen’ aanleggen en al helemaal niet bij de meer afgelegen woningen en boerderijen.

Daarnaast is er nog een andere aanbieder actief, Rodin Internet. Deze legt, met subsidie van de provincie, glasdraad aan echter alléén voor adressen die als “witte vlekken” zijn aangemerkt. https://www.snelinternetgroningen.nl/