GroenLinks Zuidhorn: referendum Middag Humsterland

Ingezonden Persberichten

GroenLinks Zuidhorn is teleurgesteld in de wijze waarop de gemeenteraden van de Westerkwartier-gemeenten de herindeling voorbereiden.

Zo is er lang gesteggeld over de volksraadpleging in Middag Humsterland. De politiek in Zuidhorn heeft aan de inwoners van Middag Humsterland beloofd dat er een volksraadpleging komt, vóórdat er een raadsbesluit wordt genomen over de herindeling. De andere Westerkwartiergemeenten vinden dat allemaal te lang duren.

Nu ligt er het voorstel dat de herindeling met een jaar wordt uitgesteld. Mocht er binnen dat jaar geen volksraadpleging plaatsvinden, dan gaat de herindeling zonder het inlossen van die belofte tóch door.

Fractievoorzitter Klaas-Wybo van der Hoek: “GroenLinks Zuidhorn vindt dat de belofte aan de inwoners vóórgaat. Ook al zou dat betekenen dat het besluit over de herindeling nog wat wordt uitgesteld.”

Hoewel GroenLinks Zuidhorn omwille van de kwaliteit van de lokale democratie tegenstander is van herindeling, blijft de fractie opbouwend kritisch werken binnen een raad met een overweldigende meerderheid voor herindeling.

Klaas-Wybo van der Hoek: “Als we een referendum willen houden in het Middag Humsterland kunnen we dat nu niet doen, omdat we daarvoor geen regeling hebben. Daarom hebben wij daarvoor een Initiatief-voorstel ingediend. Het is een voorstel, waarin bijvoorbeeld een onafhankelijke begeleidingscommissie en de vraagstelling worden geregeld. Het zijn de basiszaken die voor een referendum vastgelegd moeten worden.

Met dit voorstel gaat het ons natuurlijk om een referendum voor het Middag Humsterland. Tegelijkertijd willen wij voor alle inwoners van onze gemeente een referendum over de Herindeling zelf. Want waarom zouden alleen de inwoners van het Middag Humsterland over hun bestuurlijke toekomst mogen stemmen en niet alle inwoners van Zuidhorn? Dat is erg krom.”

— bron: GroenLinks Zuidhorn