Huizenbouw Oostergast afgeblazen

Actueel


In de nieuwe wijk “De Oostergast” zal heel wat minder gebouwd gaan worden dan in eerste instantie de bedoeling was. Van de geplande 1140 woningen zullen er vooralsnog “slechts” 635 worden gerealiseerd.

Het Dagblad van het Noorden meldt “Na het voltooien van fase 1 (240 woningen) is inmiddels een voorzichtig begin gemaakt met de bouw van fase 2 die uitging van nog eens 900 huizen. Op voorstel van B en W heeft de gemeenteraad maandagavond besloten de bouw al na fase 2a stop te zetten. Dit vanwege de hoge risico’s als gevolg van de verslechterde woningmarkt“.

Gevolg is dat er een extra voorziening moet worden getroffen van maar liefst 950.000 euro om het verlies op te vangen dat hierdoor ontstaat.