Inwoners klagen: “onveilige verkeerssituatie nieuwe brug Zuidhorn”

Actueel Foto

Bewoners van Noordhorn en Zuidhorn klagen al enige tijd op onder meer Facebook over de onveilige en onduidelijke verkeerssituatie rondom de nieuwe brug van Zuidhorn. Klachten bij de gemeente vinden, volgens de inwoners, geen gehoor. Daarom is onder andere Stephanie van der Wal een actie begonnen op Facebook.

Het probleem is met name de onduidelijkheid voor fietsers. Waar vroeger de fietsers niet over de autostrook mochten, moeten ze daar nu wel overheen. Automobilisten en fietsers hebben dat vaak niet door. Er staat nergens aangegeven welk verkeer wáár moet rijden. Daar komt bij, hoewel het stuk weg en de brug een 30km zone is wordt er over het algemeen harder gereden omdat veel mensen ook dat niet door hebben.

Stephanie’s post op Facebook is inmiddels al tientallen keren gedeeld en heeft heel veel ‘likes’ gekregen. Maar of dat de gemeente Zuidhorn op andere gedachten brengen zal is uiteraard maar de vraag.

Als redactie van Zuidhorn.nu kunnen we Stephanie’s klacht zeker onderschrijven. Het is volstrekt onduidelijk voor fietsers en automobilisten hoe de situatie nu is. Daarnaast is in onze opvatting de brug (ook) te smal voor auto’s én fietsers – zeker als er ook vrachtverkeer is. Dit is ook ons inziens een onwenselijke en gevaarlijke situatie die heel snel opgelost moet worden!