Kiezers worden herindeling ingerommeld

Persberichten

GroenLinks Zuidhorn: ‘Kiezers worden herindeling ingerommeld’


Persbericht
Klaas-Wybo van der Hoek, fractievoorzitter van GroenLinks in Zuidhorn, concludeert dat de kiezers niets te zeggen krijgen over de gemeentelijke herindeling.

ARD 1466 Groen Links 052“CDA, ChristenUnie, PvdA en D66 zetten de kiezers buitenspel. Bij de raadsverkiezingen vier jaar geleden beloofden zij dat in deze raadsperiode, van 2010 tot 2014, géén besluit genomen zou worden over de herindeling. In 2014 zou de herindeling dan inzet van verkiezingen kunnen worden. Kiezers zouden de herindeling bij hun stem een rol kunnen laten spelen. Maar vorig jaar hebben de overige fracties in de gemeenteraad al gekozen vóór de herindeling. Daarmee ontnemen die partijen nu de kiezers hun invloed. Zo worden de kiezers de herindeling ingerommeld. Alleen de VVD was vier jaar geleden ook al voor schaalvergroting van de gemeente.”

De gang van zaken motiveert GroenLinks extra om de kiezer op roepen te kiezen voor een democratischer besluitvorming: “GroenLinks kiest als enige partij vóór een zelfstandig sterk Zuidhorn in de komende jaren. Uit de discussie blijkt dat er heel veel argumenten zijn om de komende jaren geen energie te steken in een herindeling, die veel onrust en veel geld zal kosten. Het belangrijkste argument voor herindeling ligt in de decentralisatie van een aantal wetten op sociaal gebied. Uit de plannen blijkt nu dat eigenlijk de herindeling het probleem helemaal niet oplost. Goede samenwerking tussen gemeenten is een uitstekende oplossing.”

Referendum

Inmiddels pleit de PvdA voor een referendum over de positie van het Middag-Humsterland. Klaas-Wybo van der Hoek is hier erg blij mee: “Over de positie van het Middag-Humsterland waren alle partijen het al met elkaar eens. Het is mooi dat de PvdA dat nog eens wil laten bevestigen in een referendum. Overigens is het helemaal niet logisch om de kiezers zich alléén te laten uitspreken over het Middag-Humsterland en ze intussen geen stem te geven over de herindeling.
Het ligt voor de hand dat de PvdA nu eindelijk het voorstel van GroenLinks steunt om ook een referendum te houden over de herindeling. Dan krijgen de kiezers echt iets te zeggen. Vorig jaar deed GroenLinks dit voorstel, dat overigens door een zeer grote raadsmeerderheid werd verworpen.”