Middag-Humsterland naar Westerkwartier

Actueel Persberichten

De gemeenteraden van Winsum en Zuidhorn hebben op 6 en 7 december jl. ingestemd met de toevoeging van het volledige Middag-Humsterland aan de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier.

De toekomst
Dat betekent dat op 1 januari 2019 de voormalige gemeente Ezinge, dat nu bij Winsum hoort, bij het Westerkwartier hoort. De grens tussen de toekomstige gemeenten Hoogeland (werktitel) waar Winsum in opgaat en het Westerkwartier, waar Zuidhorn in opgaat, wordt in 2019 gevormd door het Reitdiep.

Achtergrond
De raden namen dit besluit naar aanleiding van een volksraadpleging onder de inwoners van Middag-Humsterland. Uit deze raadpleging bleek dat 85% van de inwoners uit het gebied graag wil dat Middag-Humsterland wordt toegevoegd aan het Westerkwartier. 76% van de respondenten vond dat het gebied onder één gemeente moest komen te vallen. Van deze groep vond vervolgens 92% dat dit het Westerkwartier moest zijn.

Bron: Gemeente Zuidhorn