Miljoen huizen dreigt te verzakken, controleer online met postcode check

Actueel

Ongeveer één miljoen woningen in Nederland heeft funderingsproblemen, zo blijkt uit berichtgeving door TV-programma De Monitor, door de aanhoudende droogte. Zij dreigen daardoor te verzakken. De kosten zijn voor rekening van de eigenaren.

oud huis, stroobos, visvliet, verzakt, bouwval
Kosten verzakking voor eigen rekening

GRONDWATER
De kans op verzakkingen ontstaan door de lage grondwaterstand waardoor problemen met de fundering kunnen ontstaan. De kosten hier van kunnen oplopen van enkele tienduizenden euro’s tot wel 100.000 euro voor één woning. De eigenaar van een woning is hier zelf verantwoordelijk voor. Het niet herstellen van de woning kan leiden tot het dusdanig verzakken dat de woning onbewoonbaar wordt.

MILJOEN HUIZEN
Ongeveer een miljoen huizen in Nederland dreigt te verzakken, zo bevestigt directeur Dick de Jong van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) naar aanleiding van berichtgeving door tv-programma De Monitor. De woningen liggen verspreid door heel Nederland, ook in onze regio.

FUNDERINGSMONITOR
Het KCAF heeft een online funderingsmonitor beschikbaar gesteld. U kunt middels het ingeven van uw postcode kijken of uw woning, of een woning die U eventueel wilt kopen, zich in een risico-gebied bevindt.

Klik hier voor de Funderingsviewer. Klik op de tab “Viewer” om op een postcode te zoeken.