Mogelijk geluidsoverlast Grijpskerk

Persberichten

namgrijpskerkNAM – Gasunie is al enige tijd bezig met projectwerkzaamheden op het compressorstation in Grijpskerk. Deze werkzaamheden vinden plaats omdat de transportcapaciteit van Oost- naar West-Nederland moet worden uitgebreid.

In de periode van maandag 15 juli t/m vrijdag 20 september kan er als gevolg van de werkzaamheden op diverse momenten geluidshinder optreden. Dat is met name het geval wanneer de leidingen drukvrij moeten worden gemaakt zodat onze technici veilig kunnen werken. Dit zogenoemde ‘afblazen’ kan gedurende korte tijd gepaard gaan met een krachtig geluid dat in uw woonomgeving mogelijk goed te horen is.

Omdat er in bepaalde periodes volcontinu gewerkt wordt, kan dit geluid ook ’s avonds en ‘nachts hoorbaar zijn. Uiteraard doen wij ons uiterste best eventuele geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Heeft u vragen over deze werkzaamheden en de mogelijke gevolgen daarvan, neemt u dan contact op met Leon Leijdsman (Chef Installatie Grijpskerk), telefoon 06-11005502 of met Jur Oolders (Coördinator Operationeel Grijpskerk), telefoon 06-29096241. U kunt ook de Centrale Commando Post van Gasunie bellen die 24 uur per dag te bereiken is op (050) 521 1500. Mailen kan ook naar communicatie@gasunie.nl.