Onnodige verkeershinder Friese Straatweg (N355)

Actueel

Er is bij veel automobilisten ergernis ontstaan over de werkzaamheden in verband met de aanleg van een nieuw fietspad tussen Aduard en Groningen. De situatie wordt alleen maar onveiliger door de snelheidsbeperking!

Inmiddels heeft de CU statenfractie, in navolging van klachten van burgers, haar bezorgdheid uitgesproken over de situatie.  Op werkdagen is de aannemer na vier uur ’s middags en ook in de weekeinden vertrokken. De snelheidsbeperkende maatregelen worden dan niet begrepen door de passerende automobilisten, meent CU-fractievoorzitter Henk Staghouwer die zelf in Zuidhorn woont.

Staghouwer vindt dat de provincie als wegbeheerder moet voorkomen dat de verkeersveiligheid met, wat hij noemt, misplaatste maatregelen, in gevaar wordt gebracht. De tijdelijke maatregelen gaan volgens Staghouwer bovendien ten koste van de doorstroming van het verkeer. In schriftelijke vragen roept hij de provincie op de aannemer op te dragen om de borden weg te halen als de wegwerkers naar huis zijn.

> Bron: DvhN