Onteigeningen Noordhorn niet uitgesloten

Varia

Tijdens de info avond in Noordhorn over de voortgang van de weg, brug en tunnel bij Noord en Zuidhorn sloot projectleider Jeltes niet uit dat er eventueel grond onteigend zal moeten worden.

Afhankelijk van de grondverwerving maar ook van de komende tervisielegging van het PIP (Provinciale bestemmingsplan) neemt de gehele procedure dan een kleine 35 jaar in beslag.

> Welkom in Zuidhorn