Onthulling schilderij van Frans Hage op Groninger molendag

Actueel Ingezonden Persberichten

IMG_0904Op 14 juni a.s. om 13:30 uur zal Fred Stol, de nieuwe molenwethouder van gemeente Zuidhorn, een molen-schilderij van Frans Hage onthullen in Koren- en pelmolen De Fortuna te Noordhorn. De schilder leent dit enige tijd aan de molen uit ter expositie in een vitrine die hiervoor speciaal wordt aangepast door de molenaars. Welk thema het schilderij heeft zal niet moeilijk te raden zijn.

Deze activiteit is een leuke gelegenheid voor de wethouder om nader kennis te maken met de vrijwilligers, die de molen draaiende houden en bezoekers rondleiden en om de molen zelf in bedrijf te zien. Of er ook daadwerkelijk meel gemalen zal worden hangt van de weers- en windomstandigheden af. Maar ook als dat niet lukt is er genoeg te demonstreren: het kruien – het in de wind zetten van de wieken, het luien – meelzakken omhooghijsen – en het vangen of stilzetten van de molen.

Voor deze dag is gekozen, omdat het Groninger Molenweekend is. Dan zijn de meeste van de ruim 80 nog bestaande molens in onze provincie open ter bezichtiging en vinden er vaak ook allerlei bijzondere activiteiten plaats. Het thema van dit jaar is “Naar de molen”; een oproep om eens uitstapje te maken langs 1 of meerdere molens. Wilt u dit op de fiets doen, gebruik hiervoor dan bijvoorbeeld de fietsknooppunten-planner (http://www.planjeroute.nl/). Molen Fortuna ligt tussen nr. 43 brug over het Van Starkenborghkanaal (Zuidhorn) en nr. 45 in Noordhorn. De koren- en pelmolen(s) van Oldehove liggen bij knooppunt 85 en De Kievit in Grijpskerk niet ver van nr. 75. Aan de noordkant van het Van Starkenborghkanaal terug naar nr. 43 komt u nog langs de Zwakkenburger, een poldermolen. De andere kant op kunt u bijvoorbeeld rijden langs de Ebenhaëzer in Enumatil (knooppunt 38) en de poldermolen De Eendracht bij Sebaldeburen, tussen nr 23 en 41. Zie voor openingstijden en de activiteiten het schema op http://www.groningermolenhuis.nl/ bij “molenweekend”. De Fortuna is op zondag 15 juni niet open.

Behalve de reguliere molen-belangstellenden komen op deze dagen vaak molenaars uit andere landstreken naar Groningen om een ‘rondje’ langs hun collega’s te maken.

Gedurende de periode maart t/m oktober is de molen Fortuna in principe iedere zaterdag open voor publiek; jong en oud kan een kijkje nemen, vragen stellen en eventueel ter ondersteuning een aankoop doen uit de aangeboden producten, van meel en ansichtkaarten tot jam en honing. Verder is er een tentoonstelling van de diorama’s van verschillende historische taferelen te bewonderen.

Voor meer informatie www.molenfortuna.nl