Opvang asielzoekers in Zuidhorn

Actueel

De Gemeente Zuidhorn is van zins op de locatie van de voormalige OBS De Borgh een tijdelijke opvang voor asielzoekers te realiseren, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Asielzoekers opvang zuidhorn

Eerder al gingen in Zuidhorn de geruchten dat het de bedoeling was de (voormalige) OBS De Borgh en de voormalige CBS Het Anker aan te wijzen als locaties voor opvang van asielzoekers.

Het besluit om asielzoekers op te vangen in Zuidhorn was in principe al genomen, in september vorig jaar.

De gemeente is van zins om op de locatie van de oude OBS De Borgh een opvang voor 300 asielzoekers te realiseren. Het Anker zal dan worden gebruikt voor dagbesteding en kantoor. De opvang is tijdelijk (voor vijf jaar). De gemeente gaat binnenkort met omwonenden in gesprek. De ervaring leert volgens de gemeente dat het bij maximaal 300 asielzoekers dan om zo’n 60 tot 70 kinderen gaat en 230 tot 240 volwassenen. Aan de kinderen zal, zo is de bedoeling, door de basisscholen onderwijs worden geboden.

De Gemeente Zuidhorn heeft inmiddels de bewoners geïnformeerd middels een brief over het voornemen tot de opvang. De brief laat weten dat er op 12 april a.s. een informatie-markt in het Gemeentehuis is. Verder staat in de brief dat bij toegang om legitimatie gevraagd kan worden. U bent verplicht deze bij u te hebben.

In juni wordt door de raad tijdens een openbare zitten een beslissing genomen en er is mogelijkheid tot inspraak. Inspraak bij gemeenteraadsvergaderingen dient vooraf aangevraagd te worden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de griffie.

De gemeente zal relevante updates en informatie verstrekken via deze link:

http://www.zuidhorn.nl/vluchtelingen

Bronnen:
– Informatiebrief Gemeente Zuidhorn, 31 maart 2016
– Dagblad van het Noorden.