Raadsleden willen graag in gesprek met inwoners

Persberichten

Krijgt u zorg vanuit de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet? De raadsleden van de gemeenten Grootegast, Marum, Leek en Zuidhorn nodigen u uit om op vrijdagmiddag 30 juni 2017 in gesprek te gaan over de zorg die u ontvangt. Graag horen zij van u of u tevreden bent over uw zorg en of u tevreden bent over de samenwerking met de gemeente.

Waarom?
Gemeenten hebben sinds 2015 taken overgenomen van het Rijk. De gemeenteraden vinden het belangrijk om te horen hoe het gaat met de overname van deze taken. Uw ervaringen worden gebruikt om te kijken of en hoe het beleid moet worden bijgesteld.

Wie worden uitgenodigd?
Iedereen die te maken heeft (gehad) met de Wmo, Jeugdzorg en Participatiewet is van harte uitgenodigd om te vertellen over zijn/haar ervaringen.

Wilt u de inloopmiddag bijwonen?
U hoeft zich voor deze middag niet aan te melden. U bent van harte welkom bij elk van de vier locaties. Wanneer u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met mevr. E.H. Jasperse coördinerend plv. griffier Sociaal Domein Westerkwartier, telefoon: 0594-551598 (e-mail: e.jasperse@leek.nl).

Meer informatie en de locaties staan op de herindelingswebsite.