Raden besluiten over herindelingsontwerp

Persberichten

Op 16 januari 2017 besluiten de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over het herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak. In december hebben de raden deze stukken al voorbesproken. De vier vergaderingen zijn openbaar en vinden gelijktijdig plaats in de betreffende gemeentehuizen vanaf 19.30 uur.

Het Herindelingsontwerp vormt de eerste formele stap in de herindeling én stelt inwoners alvast in staat om inzicht te krijgen op de nieuwe gemeente.

De gemeenten Winsum en Zuidhorn hebben een volksraadpleging gehouden onder hun inwoners die in het Middag-Humsterland wonen. De uitslag van deze volksraadpleging is besproken in de beide raden op respectievelijk 6 (Winsum) en 7 (Zuidhorn) december. Beide raden hebben besloten op basis van de uitslag over te gaan tot een wijziging van de grens tussen beide gemeenten. Dit is inmiddels verwerkt in het herindelingsontwerp.

Uw mening kenbaar maken

U kunt uw mening schriftelijk (digitaal) kenbaar maken. Daarnaast was er gelegenheid om in te spreken tijdens de raadsvergaderingen in december.

Na vaststelling van het Herindelingsontwerp in de raden, is er formeel inspraak van inwoners mogelijk door het indienen van een zienswijze. Na behandeling van deze zienswijzen en het eventueel verwerken daarvan in het Herindelingsontwerp, stellen de raden het Herindelingsontwerp vast. Het heet dan niet meer een ontwerp maar een herindelingsadvies. Vervolgens gaat het naar de provincie voor nadere advisering en uiteindelijk naar de Tweede Kamer voor beoordeling.

Meer informatie