Restauratie grafmonumenten Noordhorn

Actueel

Deze zomer gaat het omvangrijke herstelwerk aan de grafmonumenten op de begraafplaats te Noordhorn plaatsvinden. Het werk bestaat uit grafstenen opnieuw funderen, metselwerk herstellen en natuursteen van zerken lijmen. Dit gebeurt onder andere door Landschapsbeheer Groningen.

grafmonumenten noordhorn
Grafmonumenten Noordhorn Foto Facebook 2017© Dorpsbelangen Noordhorn

De voorbereidingen voor het werk zijn gedaan door de historische werkgroep Noordhorn Vroeger, onderdeel van Dorpsbelangen Noordhorn en de Historische Kring Zuidhorn. Eenvoudige herstelwerkzaamheden staan ook op het programma, zoals zwarten van letters en grafsymboliek op de stenen en ontroesten van grafhekken. Het is de bedoeling hiervoor een vrijwilligersgroep samen te stellen.

Ter voorbereiding van de herstelwerkzaamheden door de vrijwilligersgroep organiseert Noordhorn Vroeger een informatieavond met lezingen. Deze avond is donderdag 11 mei. Reint Wobbes, deskundige van Groninger grafcultuur bij uitstek, houdt een lezing over historische grafcultuur en grafsymboliek. Albert-Erik de Winter is projectleider bij Landschapsbeheer Groningen en hij vertelt over het herstel van grafmonumenten.
De avond wordt gehouden in de Dorpsstee, aanvang 20.00 uur.

Belangstellenden in grafcultuur en/ of in het vrijwilligerswerk zijn van harte uitgenodigd.
Aansluitend op deze avond is op zaterdag 13 mei een werkdag op de begraafplaats in Noordhorn. Dan geeft Landschapsbeheer Groningen uitleg over het herstel van grafmonumenten en worden de handen uit de mouwen gestoken. Wilt u meehelpen tijdens de werkdag? U bent vanaf 9.30 uur van harte welkom en we beginnen 10.00 uur. De werkdag duurt tot circa 15.00 uur. Voor een voedzame lunch wordt gezorgd.

Heeft u vragen over de voorlichtingsbijeenkomst, over de werkdag of wilt u zich al opgeven voor de werkdag, dan kunt u contact opnemen met Jur Bekooy van Noordhorn Vroeger, tel (0594) 506019 of jurbekooy@hetnet.nl. Informatie kunt u ook krijgen bij Albert-Erik de Winter van Landschapsbeheer, tel. (050) 368 97 97 of a.e.de.winter@landschapsbeheergroningen.nl. Opgeven voor de werkdag kan ook tijdens de informatieavond.

Het herstel van de historische grafmonumenten op de begraafplaats van Noordhorn wordt mede uitgevoerd in het kader van ‘Kerken in het Groen’, een project van Landschapsbeheer Groningen. Doel van dit project is het cultuurhistorisch en landschappelijk herstel van kerkterreinen in de provincie Groningen. De werkzaamheden zijn daarnaast financieel mogelijk dankzij bijdragen van gemeente Zuidhorn, provincie Groningen, Gebiedsfonds Westerkwartier, J.B. Scholtenfonds, Rabobankfonds, Stichting Instandhouding Cultureel Erfgoed Noordwest Groningen en Prins Bernhard Cultuurfonds.

Bron/meer informatie: Dorpsbelangen Noordhorn