Spoorhuisje Den Horn wordt gesloopt

Actueel

Het prachtige historisch seinwachtershuisje bij Den Horn moet gesloopt. Dat is het resultaat van de uitspraak van de Raad van State. De eigenaar besloot het eerder aangeboden verplaatsen van het spoorhuisje niet te accepteren. Met als gevolg dat sloop nu nog de enig overgebleven optie is.

Dagblad van het Noorden meldt hier over:

“Eigenaar Johan Hendriks (71) eiste dat hij en zijn vrouw er mogen blijven. Die eis is afgewezen door de Raad van State. Sloop van het pand is daardoor onvermijdelijk. Omdat de bewoners medewerking weigeren, is de provincie vorig jaar een onteigeningsprocedure begonnen”.

Eigenaar Hendriks weigert tot op heden elk commentaar op de zaak, waardoor het voor niemand duidelijk is waarom hij zijn medewerking voor de eerder overeengekomen verplaatsing heeft ingetrokken.

Raad van State
De Raad van State, die zich over de zaak boog, concludeerde:

Uit het voorgaande volgt dat voorafgaand aan het tracébesluit overleg heeft plaatsgevonden over een oplossing voor [appellant sub 6], het zoeken naar een andere woning, en dat voorts ook een andere oplossing is onderzocht, namelijk het verplaatsen van de bestaande woning. [appellant sub 6] heeft zelf aangevoerd dat hij geen gebruik wenst te maken van deze oplossingen. Voorts is hem het voorstel gedaan om de werkzaamheden gefaseerd uit te voeren, zodat [appellant sub 6] nog een aantal jaren in de woning kan wonen, maar daar heeft hij niet op gereageerd. Gelet hierop ziet de Afdeling in hetgeen [appellant sub 6] heeft aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat de staatssecretaris wat de woning van [appellant sub 6] betreft de daarbij betrokken belangen niet op een evenwichtige wijze heeft afgewogen.

U kunt de volledige uitspraak hier terug vinden.