Slag bij Noordhorn (fotoverslag 2)

Actueel

Ook vandaag, 30 augustus, werd de Slag bij Noordhorn weer nagespeeld en waren we uiteraard met de (foto)camera aanwezig. Bijgaande wederom een selectie van foto’s van de Slag.

Slag bij Noordhorn 1581 reenacted (62)

Een dergelijk evenement is niet mogelijk zonder de inzet van zeer veel vrijwilligers. Op de foto’s ook een aantal mensen die zo vaak over het hoofd worden gezien: verkeersregelaars, kaartverkopers, en.. soms een paar kinderen die roepen “wij willen ook op de foto!”.

> Verslag eerste dag
> Video (Youtube)

Achtergrondinformatie van Wikipedia
Noordhorn was een plaats gelegen tussen de het in Staatse handen zijnde Friesland en de Spaansgezinde Groningen. Door Friese druk om de Spaansgezinde troepen aan te vallen werd daarom in de herfst van 1581 een Staats leger naar Noordhorn gestuurd. Op 30 september 1581 troffen beide legers elkaar iets ten westen van de plaats Noordhorn. Aanvankelijk leek de strijd in het voordeel van de Staatsen te vallen, maar vervolgens zette Verdugo kanonnen in. Beide zijden verloren veel soldaten tijdens de gevechten, maar de Spaansgezinden kregen de overhand en sloegen de Staatse troepen terug. De Staatse aanvoerders Sonoy en Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg moesten zich al vechtend terugtrekken. Van Nassau-Dillenburg werd tijdens de slag meermalen geraakt door kogels, maar deze ketsten op zijn harnas af. De Spaansgezinden wonnen de slag. Verdugo trok zich na de slag terug naar Grijpskerk, maar werd daar verdreven doordat Staatsgezinde troepen een dijk doorstaken (Wikipedia).

Nb! Er zijn nog veel meer foto’s gemaakt door ons, deze zullen via Dorpsbelangen Noordhorn beschikbaar komen c.q. aan hen worden beschikbaar gesteld.

Alle foto’s (tenzij anders vermeld) © 2015, R. Brinkman/Brinkman.IT voor Zuidhorn.nu