Stremmingen door werkzaamheden aan het spoor bij Zuidhorn

Actueel Persberichten

Stremmingen door werkzaamheden spoor Zuidhorn (Gemeente Zuidhorn). Door werkzaamheden door ProRail, aan het spoor, zijn er de komende weken een groot aantal stremmingen. De stremmingen zijn ter hoogte van de spoorbrug over het Van Starkenborghkanaal en bij het station in Zuidhorn.

Geluidsoverlast en verkeershinder

De stremmingen kunnen leiden tot verkeershinder en geluidsoverlast voor omwonenden. Voor de exacte data verwijzen wij naar de website van de Gemeente Zuidhorn.