Subsidie voor “Buurthuiskamer”

Actueel Persberichten

Het College van B&W in Zuidhorn heeft besloten een subsidie beschikbaar te stellen van ruim 31.000 euro voor een “buurthuiskamer” in Zuidhorn. 

zuidhorn

De buurthuiskamer wordt gezien als een algemene voorziening die een ‘preventieve werking’ kan hebben voor het tegengaan van vereenzaming. Daarnaast stelt men dat het openen van een buurthuiskamer een algemene voorziening is die kan bijdragen aan ontmoeting, versterking van sociale netwerken en de vergroting van “samenredzaamheid”.

De bedoeling is dat de kamer geopend zal worden in pand waar voorheen Prieto gevestigd was, aan de Nieuwstraat in Zuidhorn. Het pand is in eigendom van een commercieel bedrijf en deze zal één van de appartementen verhuren hiervoor aan de initiatiefnemers verenigd in de nog op te richten Stichting Buurhuiskamer.

Er wordt in een later stadium nog onderzoek gedaan naar de meerwaarde van een buurthuiskamer en hoe deze duurzaam gefinancierd kan worden. Vooralsnog is uit de berichtgeving niet geheel duidelijk welke doelgroep men voor ogen heeft.