Subsidie voor onderhoud korenmolens

Actueel Persberichten

Gemeente ZuidhornDe gemeente Zuidhorn is beoordeeld in hoeverre zij de Monumentenwet naleeft. Uit het verschenen beoordelingsrapport van de Erfgoedinspectie blijkt dat de gemeente haar monumentenbeleid goed voor elkaar heeft.

De gemeente stelt alles in het werk om haar monumenten goed te onderhouden, daarvoor vraagt zij ook de nodige subsidies aan. Zo heeft de gemeente recent voor de vier korenmolens de maximale onderhoudssubsidie gekregen op basis van het Besluit rijksregeling instandhouding monumenten (Brim). Het gaat om de molens in Grijpskerk (De Kievit), Noordhorn (De Fortuin) en Oldehove (De Aeolus en De Leeuw).