Van Starkenborghkanaal: krappe bochten!

Actueel

De krappe bocht in het Van Starkenborghkanaal bij Noordhorn en de te smalle doorvaartbreedte onder de verouderde spoorbrug zijn knelpunten waar Schuttevaer al sinds jaar en dag over klaagt.

De Schuttevaar had dan ook een excursie georganiseerd voor de bestuurders in de “Commissie Economie en Mobiliteit van de Groninger Provinciale Staten”.

De doorvaartbreedte en dat geldt ook voor enkele andere bruggen op dit traject, moet gelijk zijn aan de kanaalbreedte, dus aan het kanaalprofiel.‘ – de Provincie zegt de knelpunten te willen oplossen en de uitvoering hiervan naar voren te willen halen. In eerste instantie zou er in 2014 worden gestart. Wanneer er nu wordt gestart is nog onduidelijk.

Ook de Aduarderbrug gaat eruit en 500 meter verderop wordt een nieuwe brug gebouwd. De brug bij Dorkwerd moet eveneens worden vervangen. Wanneer deze beide projecten aan de beurt zijn, is nog onbekend.

Lees verder: Schuttevaar.