Verenigd Noordhorn: “Broddelwerk provincie”

Actueel

Bij de inpassing van de toekomstige ontsluitingsweg van Noordhorn maakte de provincie liefst 16 procedurefouten. Dat stelt Verenigd Noordhorn, de actiegroep die zich keert tegen de vorig jaar door provinciale staten omarmde wegvariant. De woordvoerders Willem Wieringa en Tom van der Mark van de protestclub spreken in dit verband van ‘broddelwerk’.

Zo had weidevogelonderzoek langs het toekomstige wegtracé moeten worden verricht. Volgens hen is wel een studie naar weidevogels uitgevoerd, maar op een plek die te ver van de nieuwe weg afligt. Met als gevolg dat er van onjuiste gegevens uitgegaan wordt.

> Lees verder: Dagblad v/h Noorden