Verenigd Noordhorn start actie

Actueel

Verenigd Noordhorn is een actie gestart om leden te werven. De vereniging heeft als doelstelling "het bevorderen van goede verbindingen in de regio Noordhorn en Zuidhorn". Op haar website meldt de vereniging:
   "Hier onder worden de lokale zowel als de doorgaande verbindingen verstaan. Tevens wordt bedoeld de bestaande verbindingen in de genoemde regio zodanig te veranderen dat de leefbaarheid, economische belangen en het cultuurhistorisch erfgoed in de breedste zin van het woord, worden verbeterd."

Verenigd Noordhorn is een verklaard tegenstander van een (verdiepte) route dóór het dorp heen. Argumenten hiertegen zijn onder andere de leefbaarheid van het dorp, de veiligheid, geluidsoverlast, concentratie fijnstof en de duurzaamheid van deze oplossing. De vereniging wil bewerkstelliggen dat daarom afgezien wordt van een route dóór het dorp onder het motto: "Verenigd Noordhorn draait er niet omheen: we gaan er omheen".  

Op de website is naast informatie over de vereniging ook interessante informatie over de architekt Klaas Siekman te vinden alsmede vele (fraaie) foto's van huizen door hem ontworpen.

De website van Verenigd Noordhorn is te vinden op http://www.verenigdnoordhorn.nl/