Werk aan de Winkel in De Werk Winkel

Actueel Verslagen

Noordhorn is sinds enige tijd een nieuwe ‘winkel’ rijker: de Werk Winkel. Gevestigd in het voormalige winkeltje van de voorheen bekendste Noordhorner ondernemer, de inmiddels op hoge leeftijd overleden mevrouw Visser. De deur stond open, dus liepen we naar binnen om eens een kijkje te nemen en een praatje te maken.

Werk Winkel Noordhorn begeleiding en activiteiten
De Werk Winkel, Noordhorn

Waar ooit tabakswaren werden verkocht en er altijd gelegenheid tot een praatje was, wordt er nu druk gewerkt; de winkel is omgetoverd tot een heuse werkplaats met allerlei gereedschappen. Bedoeld voor hen die ondersteuning nodig hebben, geestelijk of fysiek. En lekker bezig willen zijn.

DAM (Dienstverlening Aan Mensen) is een kleinschalig opgezet initiatief. Mensen met een beperking (visueel en/of verstandelijk) kunnen begeleid activiteiten ondernemen ter bevordering van zelfstandigheid, sociale vaardigheden en contacten en uitbreiding van de belevingswereld. Ook wordt er speelgoed gemaakt in de werkplaats. Een fijne, sociaal-maatschappelijke, bestemming in meerdere opzichten.

Vraag niet waarom niet , maar bedenk waarom wel

Credo van deze sociale onderneming is “Vraag niet waarom niet, maar bedenk waarom wel”. Dat is een prachtige insteek; mensen helpen om het wél te doen. In plaats van een negatieve houding (“het lukt toch niet”) stimuleren naar wegen te zoeken iets wel te doen.

Begeleiding in de werkplaats kent een kleinschalig karakter, veelal “een-op-een” activiteiten en de activiteiten worden uit PGB-budgetten of particulier gefinancierd.

DAM Groningen is gevestigd aan de Langestraat 75 in Noordhorn. Voor meer informatie zie de website van DAM Groningen: http://dam-groningen.nl/