Werkzaamheden nieuwe brug Noordhorn-Zuidhorn gestart

Actueel Persberichten

nieuwebrugnoordhornzuidhorn(Provincie Groningen) – De werkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe vaste brug tussen Noordhorn en Zuidhorn en de omleiding van de N355 zijn op donderdag 27 juni van start gegaan.

De starthandeling werd verricht door gedeputeerde Mark Boumans, die met een bulldozer een lading bagger uit het Van Starkenborghkanaal haalde. De werkzaamheden bij Noordhorn en Zuidhorn maken deel uit van de aanpak van de vaarweg Lemmer-Delfzijl.

Nieuwe vaste brug
Tussen Noordhorn en Zuidhorn komt ter hoogte van de nieuwe wijk Oostergast een vaste hoge brug over het Van Starkenborghkanaal. De N355 tussen Noordhorn en Zuidhorn wordt omgelegd om aan te sluiten op de nieuwe brug. Onder de Langestraat in Noordhorn komt een tunnel die aansluit op de nieuwe rotonde bij bedrijventerrein Mokkenburg. Bij de keuze voor de ligging van het nieuwe weggedeelte is ook rekening gehouden met de verdere ontwikkeling van de woonwijk Oostergast ten oosten van Zuidhorn. Door de wegomlegging hoeft het doorgaande verkeer in Zuidhorn en Noordhorn niet meer voor de brug te wachten. Als de nieuwe vaste hoge brug klaar is, wordt de huidige beweegbare brug vervangen.

Vaarweg Lemmer-Delfzijl
De provincies Groningen, Fryslân en Rijkswaterstaat werken samen aan de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. De vaarweg wordt dieper en breder gemaakt en een aantal bruggen wordt vervangen. Doel is dat grotere schepen vlot en veilig kunnen varen.