Zuidhorn: investeringen op de lange baan

Actueel

Het college van Zuidhorn heeft besloten geplande investeringen voor 2010, waarvoor het nog geen verplichtingen is aangegaan, voorlopig op te schorten. Het college wil deze betrekken bij het heroverwegen van alle uitgaven en beleidswensen voor de begroting van 2011.

De eerste financiële tussenstand van de gemeente over 2010 laat een tekort zien van bijna € 400.000. Voor 2011 voorziet het college naar de huidige inzichten een tekort van € 800.000. Dit tekort loopt voor 2012 en volgende jaren mogelijk op tot € 2 miljoen.

> Blik op Nieuws