Zuidhorn kiest voor brede school in Oostergast

Actueel

Het college van Zuidhorn kiest voor de bouw van de Brede School voor één locatie in de nieuwe wijk De Oostergast. De raad neemt hierover in zijn vergadering van 5 maart een definitief besluit.

De deelnemeners Penta Primair, OBS De Borgh en het KinderKwartier, hebben alle drie hier een voorkeur voor uitgesproken. Het college heeft hierin aanleiding gezien deze locatiekeuze te bekrachtigen en vooruitlopend op de raadsvergadering van 5 maart 2012 de locatie voor de Brede School vast te stellen. In de verdere uitwerking van de Brede School ontwikkeling wordt gewerkt vanuit realisatie op één locatie. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn in mei 2012 bekend.