Zuidhorn “slijpt de messen”

Actueel
 Onder de kop "Zuidhorn slijpt de messen" meldt de Midweek deze week dat een meerderheid van B&W van de Gemeente Zuidhorn -als Provinciale staten eind dit jaar besluit een doorgaande weg door Noordhorn aan te leggen (variant 4a)- niet uitsluit dat Zuidhorn naar de rechter gaat. 
 
De gemeente is namelijk van mening dat de 'toekomstwaarde van een rondweg om het dorp' veel hoger is dan die van variant 4a (door het dorp heen). Daarnaast vindt de gemeente dat afbraak van karakteristieke bebouwing, ten behoeve van een weg door het dorp heen, en de concentratie van verkeer bij de bebouwde kom ongewenst is.
 
De gemeente sluit hiermee naadloos aan bij de bezwaren van de actiegroep "Verenigd Noordhorn ". Ook zij voeren ondermeer deze argumenten aan. PvdA-wethouder Jan Oomkens vindt echter dat een rondweg door het zogenaamde Rietdal "om landschappelijke redenen" ongewenst is. Zoals echter ook eerder betoogd is in een ingezonden stuk op deze website is het Rietdal een mooi, landelijk, gebied, maar zeker géén (erkend)  natuurgebied. Welke "landschappelijke redenen" er dan zijn aan te voeren is niet duidelijk. Natuurlijk moet Oomkens wel; de provinciale PvdA-top is namelijk voor een weg dwars door het dorp heen.
 
Ook ondernemers in Noordhorn zijn verdeeld; een groot aantal ondernemers ziet een weg door het dorp heen natuurlijk wel zitten in verband met de (betere) ontsluiting van Mokkenburg. Maar in mijn optiek -en ook ik ben ondernemer gevestigd op Mokkenburg- mag je als ondernemer je mógelijke, niet eens aantoonbare, economische eigenbelang niet laten preveleren boven het belang van andere mensen. Immers, degenene die zijn woning kwijtraakt wordt zwaar geschaad, zowel materieel als emotioneel. Dat zou ik, als op Mokkenburg gevestigde ondernemer, niet graag voor mijn rekening willen nemen…