Aanvragen Energietoeslag Gemeente Westerkwartier

Actueel

Energietoeslag aanvragen gemeente WesterkwartierDe Rijksoverheid heeft budget vrijgemaakt voor mensen met een laag inkomen, zij kunnen een energietoeslag krijgen. De energietoeslag is een vergoeding voor de stijgende energielasten. De vergoeding per huishouden bedraagt €800,–.

Inwoners van het Westerkwartier die onder het ‘minimabeleid’ vallen krijgen de energietoeslag automatisch. Iedereen die niet gebruik maakt van het minimabeleid maar wel aan de voorwaarden voldoet kan het hier aanvragen bij de Gemeente Westerkwartier.

Heb je een laag inkomen en beperkt vermogen dan kom je namelijlk mogelijk in aanmerking voor deze regeling. Ook kunt je dan een vergoeding uit het participatiefonds en de eenmalige uitkering van € 200,- aanvragen.

Aanvragen Energietoeslag

Kom je niet in aanmerking voor het minimabeleid, of wilt je daar geen gebruik van maken, dan is het tóch mogelijk een energietoeslag van €800 aan te vragen. De Rijksoverheid stelt dat de energietoeslag aangevraagd kan worden bij een inkomen minder dan €1.310,05 (alleenstaande) of €1.871,50 (samenwonend) per maand.

U kunt een aanvraag indienen voor de energietoeslag indienen vanaf 1 juni tot en met 31 oktober bij de Gemeente Westerkwartier. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Gemeente Westerkwartier.