Bruggenmonument Zuidhorn onthuld

Actueel Persberichten

bruggenmonument zuidhorn Historische Kring ZuidhornZuidhorn heeft ter herinnering aan de oude bruggen over het van Starkenborghkanaal een uniek monument gekregen. Het monument is een initiatief van de Historische Kring Zuidhorn en geraliseerd met medewerking van een groot aantal sponsoren.

Het bruggenmonument is een initiatief van de Historische Kring Zuidhorn (HKZ) en ontwikkeld door een werkgroep van vier personen: Taeke Boersma, Jan Hollander, Jan Oomkes, en Piet Pellenbarg (voorzitter HKZ) die er drie jaar mee bezig zijn geweest.

Het Bruggenmonument herinnert aan de beide oude bruggen over het Van Starkenborgh kanaal – de spoorbrug en de verkeersbrug tussen Noordhorn en Zuidhorn – die in 2018 zijn vervangen. De beide bruggen maakten voor vele generaties Noord- en Zuidhorners een vast onderdeel uit van hun dagelijkse gang naar het werk, de school, de winkel, de sportvereniging of wat dan ook.

Het monument is samengesteld uit onderdelen van die oude bruggen waarin de karakteristieke constructie uit de jaren 30 met klinknagelverbindingen goed zichtbaar is. Op het monument is een informatiebord aangebracht, en een speciaal voor deze plek geschreven gedicht. Dit gedicht “Over Bruggen” legt verbindingen tussen verleden en heden, tussen de dorpen Noordhorn en Zuidhorn, en de Groninger streektaalvarianten die hier gesproken worden. De eerste 2 strofen zijn geschreven in het Westerkertiers, de laatste twee in het Hunsingoër streektaal – de variant van het oostelijke deel van het Westerkwartier.

De realisatie van het monument is mogelijk gemaakt door giften en medewerking van tal van bedrijven en organisaties, te weten de voormalige gemeente Zuidhorn, Pro Rail, Provincie Groningen, Staalbouw Smit Hoogkerk, Koninklijke Oosterhof Holman, Hein Heun Sloopwerken, Rabobank Coöperatie Fonds, H.S. Scholten Kamminga Fonds, Langewold Beheer, Paardensportvereniging Zuidhorn, Stichting Plaatselijk Belang Zuidhorn, Top Milieu Service, en Hummel TuinTotaal Noordhorn. Er waren ook nog een aantal belangrijke anonieme donoren.

De onthulling van het monument, door burgemeester Ard van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier,  vond plaats op vrijdagmiddag 20 augustus 2021.