Coalitie VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA

Actueel

De coalitie voor het Westerkwartier is rond. VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA hebben op maandag 24 december een coalitie-akkoord gepresenteerd voor de collegeperiode 2019-2022.

De presentatie van het akkoord vond plaats in de Borg Nienoord in Leek. De gevormde coalitie heeft een ruime meerderheid in de raad.

ZONDAGSOPENSTELLING
Eén van de wijzigingen, voor onder andere de voormalige gemeente Zuidhorn, is de invoering van de zondagsopenstelling van de supermarkten (van 13:00 tot 17:00) en het toestaan van maximaal zes koopzondagen – lokaal in te vullen door ondernemers.

ZORG
In het akkoord is verder te lezen in het akkoord dat de Gemeente Westerkwartier de (jeugd)zorg anders wil gaan organiseren:

We willen meer grip krijgen om keuzes te kunnen maken en stellen daarbij onze inwoners centraal en niet de techniek. We gebruiken hierbij de positieve ervaringen vanuit de WMO. We willen zicht hebben op de effecten van ons beleid en zoeken mogelijkheden om door innovatieve maatregelen onze ( jeugd)zorg anders te organiseren.

BEZUINIGINGEN
Ook wordt aangekondigd dat er bezuinigd gaat worden, waarbij “geen enkele bezuiniging als een taboe” wordt beschouwd uitgezonderd “armoedebestrijding, het bestrijden van laaggeletterdheid, natuur-, duurzaamheids- en cultuureducatie en onze dorpshuizen”.

Het volledige akkoord is hier te lezen.