Een kleine historische geografie van Noord- en Zuidhorn

Actueel Ingezonden Persberichten

Op donderdag 13 april wordt om 20:00 in het Cultureel Centrum Zuidhorn een lezing gehouden door de heer Piet Pellenbarg over het onderwerp “Een kleine historische geografie van Noord- en Zuidhorn”.

In de lezing worden we meegenomen in de tijd en de ontwikkeling van beide dorpen, zoals het ontstaan van het landschap en bewoning, sporen uit de geschiedenis, verbindingen met de buitenwereld, ontwikkling van de villa’s en met als slot, een forensendorp met blik op de toekomst. Een mooie gelegenheid om meer te weten te komen over uw woonplaats.

Historische Kring Zuidhorn

Piet is emeritus hoogleraar economische geografie aan de RUG en is geruime tijd een enthousiaste voorzitter geweest van de historische kring Zuidhorn. Bekend bij velen en een interessante spreker!

Meer informatie: Website Historische Kring Zuidhorn