Een vliegende start -voorBoeren-

Ingezonden Persberichten

-voorBoeren-, een initiatief van en voor boeren beleefde 17 en 18 januari een succesvolle start in Groningen. Vier akkerbouwers die vernieuwende, duurzame werkwijze op hun bedrijf ontwikkelden en toepassen, ontvingen collega’s. Tegelijkertijd ging de website live.

Grote belangstelling

Het idee om in kleine groepjes te sparren over de eigen bedrijfspraktijk bleek velen aan te spreken. Het was dan ook vol in de keukens en huiskamers van de gastvrije akkerbouwers. Er waren jonge bedrijfsopvolgers bij, oudere boeren, meest gangbare, maar ook biologische boeren. De overeenkomst was dat zij allen zien dat er dingen ingrijpend gaan veranderen in de landbouw en dat zij daarop willen anticiperen. Niet afwachten, niet lijdzaam toezien, maar mee-ontwikkelen en daarover communiceren.

Onder het genot van koffie en Groninger koek en in de koude wind op modderige akkers, vond een levendige uitwisseling plaats tussen de vier ontvangende akkerbouwers en de twintig bezoekende boeren over uiteenlopende onderwerpen.

De bodem centraal

Iedereen erkende het belang van een gezonde bodem en bodemleven. Men was niet zo geïnteresseerd in of je dat nou natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw of nog anders noemt, maar meer hoe je praktisch je bodem verbetert. Daarmee kwamen onderwerpen als niet-kerende grondbewerking, keuze voor bepaalde machines en tractoren, bemestingsschema’s en middelen, gewasrotatieschema’s, gewasbeschermingsmiddelen, groenbemesters, ziektedruk, plaagbestrijding, bodembiologie, biodiversiteit, strokenteelt enzovoort aan de orde. Men was het eens dat het telen van bonen (vlinderbloemigen) goed zou zijn voor de bodem en biodiversiteit maar dat de markt hier nog onvoldoende naar vraagt. Boeren zouden meer kunnen doen als de markt hiervoor gaat betalen.

Groeimodel – voorBoeren-

Deze manier van bij elkaar komen en sparren lijkt, zeker in deze tijd, in een behoefte te voorzien. -voorBoeren- wil ook in andere regio’s en landbouwsectoren dit soort bijeenkomsten organiseren. De website www.voorboeren.nl ondersteunt het leggen van contacten en de uitwisseling van informatie. De website zal zich de komende tijd verder ontwikkelen en boeren van praktische informatie gaan voorzien. Boeren kunnen zich melden als zij geïnteresseerd zijn.

Urgenda ondersteunt

‘Urgenda is van de oplossingen.’ Dat is een gevleugelde uitspraak van Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Urgenda luistert en probeert wat ze hoort te vertalen naar oplossingen. En kan ketenpartners helpen bij het omdenken richting de landbouwtransitie. Dat is nodig, want boeren die ‘het anders willen doen’ ontmoeten nog veel weerstand.

Meer informatie: https://voorboeren.nl/