GroenLinks Zuidhorn: Herindeling uit achterkamertjes

Actueel

GroenLinks Zuidhorn is teleurgesteld in de wijze waarop de gemeenteraden van de Westerkwartier-gemeenten de herindeling voorbereiden.  

groenlinkslogo

Enige tijd geleden hebben de gemeenteraden van de Westerkwartier-gemeenten een gemeenschappelijke commissie ter voorbereiding van de herindeling ingesteld. Deze commissie heeft in meerderheid besloten achter gesloten deuren te vergaderen.

De fractie van GroenLinks in Zuidhorn vindt dit erg jammer. Klaas-Wybo van der Hoek:

“Het gaat om een onderwerp waar juist niets geheims aan mag zijn. Sterker nog: de gemeenteraden zouden moeten willen dat inwoners en de pers volgen wat er besproken wordt. Nu kan dit niet. Kunnen de herindelingsplannen niet tegen een openbaar debat? Is het heimelijke beraad in achterkamertjes een voorbode van de cultuur van de nieuwe gemeente?”

Hij heeft een belangrijk principieel bezwaar tegen de beslotenheid:

“Hoe kan openbaar bestuur openbaar zijn, als er niet in openbaarheid wordt vergaderd?”

Het besloten karakter van de herindelingscommissie wordt zelfs vastgelegd in een artikel van een verordening. Die wordt over enkele weken in de gemeenteraden besproken, gelukkig gebeurt dat wel in de openbaarheid.

Klaas-Wybo van der Hoek:

“Die commissie wil dat de raden besluiten de openbaarheid voor die commissie niet te laten gelden. De fractie van GroenLinks zal voorstellen om dit artikel te schrappen. Inwoners hebben er immers recht op te weten hoe er over de herindeling gediscussieerd wordt door hun volksvertegenwoordigers. Mochten de commissie toch besloten blijven vergaderen, dan heeft onze fractie daarin niets te zoeken.”

> Bron: persbericht GroenLinks Zuidhorn