Groningenveld kan 2 tot 5 jaar eerder sluiten dan voorzien

Actueel

Een gewijzigde inzet van de ondergrondse gasopslag (UGS) in Norg maakt het mogelijk om de sluiting van het Groningenveld met 2 tot 5 jaar te vervroegen. Er loopt nog een onderzoek naar een omzetting van UGS Grijpskerk. Dat heeft minister Van ’t Wout van EZK aan de Tweede Kamer gemeld.

(persbericht https://www.vemw.nl)

Inzet Norg

NAM Locatie Grijpskerk
NAM Locatie Grijpskerk foto ©ErBeeFotonl

Omdat er geen wettelijke basis is om de inzet van Norg af te dwingen – Norg is eigendom van de NAM – zijn voor de gewijzigde inzet van Norg privaatrechtelijke afspraken noodzakelijk, gevat in het Norg Akkoord. Dat akkoord regelt dat in de gasopslag (UGS) Norg niet langer Groningengas wordt opgeslagen, maar geconverteerd hoogcalorisch gas (‘pseudo-Groningengas’). Dat leidt tot een verdere besparing van de gaswinning in Groningen van in totaal 11,9 bcm.

De minister onderzoekt of de UGS Grijpskerk kan worden omgezet van hoog- naar laagcalorisch gas om de minimumflow verder te beperken. Als dat mogelijk is kan de definitieve sluiting van het Groningerveld met nog twee jaar extra vervroegd worden. De minister verwacht op korte termijn uitsluitsel te geven.

Meer informatie/verder lezen