Inloopavond werkzaamheden Noordhorn

Persberichten

De provincie Groningen organiseert op woensdag 6 maart 2013 een inloopbijeenkomst voor omwonenden, bedrijven en andere geïnteresseerden over de voorgenomen werkzaamheden bij Zuidhorn.

Tussen 16.30 uur en 20.30 uur  kunnen geïnteresseerden binnenlopen in verenigingsgebouw De Dörpsstee aan de Noorderweg 61/C in Noordhorn. Tijdens de inloopbijeenkomst is hoofdaannemer GMB aanwezig om uitleg te geven over de werkzaamheden en de communicatie naar de omgeving. Naast de aannemer zijn ook medewerkers van de provincie Groningen en de gemeente Zuidhorn aanwezig voor de nodige toelichting en beantwoording van eventuele vragen.

Vaarweg Lemmer-Delfzijl

Het project werkzaamheden Zuidhorn maakt deel uit van het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl. In het kader van de wegomlegging N355 wordt een vaste hoge brug aangelegd over het Van Starkenborghkanaal. De op- en afritten aan weerszijden van de brug worden gevormd door grondbergingen. Hiervoor wordt grond gebruikt die is vrijgekomen bij het uitdiepen en verbreden van het Van Starkenborghkanaal. De wegomlegging van de N355 zal op de nieuwe brug aansluiten. Onder de Langestraat komt een tunnel die aansluit op de nieuwe rotonde bij bedrijventerrein Mokkenburg.

Overige projecten

Tijdens de inloopavond is ook een projectleider van de provincie Groningen aanwezig om vragen te beantwoorden over de toekomstige vervanging van de andere brug, de beweegbare brug in Zuidhorn.
Voor de bochtverruiming van het Van Starkenborghkanaal en vervanging spoorbrug bij Zuidhorn worden aparte inloopavonden georganiseerd.